rakuten left binance left net_left adver left

Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp của người dân như thế nào?

AiVIF - Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp của người dân như thế nào?Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây...
Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp của người dân như thế nào? Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp của người dân như thế nào?

AiVIF - Luật Đất đai sửa đổi lấy ý kiến đóng góp của người dân như thế nào?

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án luật Đất đai sửa đổi để đảm bảo tiến độ việc xây dựng luật.

Cuối tháng 10 năm nay sẽ lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động của luật Đất đai. Ảnh: Lê Quân

Theo Kế hoạch, trong tuần thứ tư của tháng 10 năm nay, nội dung dự thảo luật Đất đai sửa đổi được Bộ TN-MT lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu tác động của luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ này và Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Sau đó, Bộ TN-MT (cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật sửa đổi) sẽ tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp; hoàn thiện hồ sơ và trình Chính phủ trước ngày 10.1.2022.

Nội dung Kế hoạch cũng cho hay cơ quan soạn thảo sẽ phối hợp với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội để tiếp thu, giải trình hoàn thiện hồ sơ dự án luật để trình ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5.2022 trước 15.4.2022.

Dự kiến, sẽ trình Quốc hội dự thảo luật Đất đai sửa đổi vào tháng 5.2022. Ảnh: Lê Quân

Dự thảo luật Đất đai sửa đổi sẽ xem xét những vấn đề nào?

Theo Bộ TN-MT, kế hoạch yêu cầu thành lập 8 nhóm để giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện trong suốt quá trình xây dựng dự án luật Đất đai sửa đổi. Các nội dung chủ yếu là chỉ đạo, điều hành chung việc xây dựng dự án luật Đất đai sửa đổi; báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế - xã hội - môi trường, tác động về giới của dự thảo luật Đất đai sửa đổi…

Trong đó, tập trung vào các nội dung sửa đổi của Luật gồm:

Đề xuất sửa đổi các quy định về quyền, trách nhiệm của Nhà nước; cơ cấu tổ chức, bộ máy làm công tác quản lý nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước về đất đai; tổng hợp, nghiên cứu, đánh giá những chồng chéo, mâu thuẫn và sự không đồng bộ, thống nhất giữa luật Đất đai với các luật khác có liên quan.

Đề xuất định hướng sửa đổi, bổ sung các quy định của luật Đất đai và các luật khác có liên quan để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất.

Tình trạng bỏ hoang đất còn phổ biến ở nhiều địa phương, dẫn đến lãng phí tài nguyên. Lê Quân

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về điều tra, đánh giá, bảo vệ, cải tạo nâng cao chất lượng đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về tài chính đất đai, giá đất; thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; thống kê, kiểm kê đất đai; quản lý, sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; theo dõi, đánh giá, giám sát việc quản lý và sử dụng đất.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về đo đạc, lập hồ sơ địa chính; đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về phân loại đất; chế độ sử dụng các loại đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; thủ tục hành chính về đất đai.

Ngoài ra, sẽ đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nạo, tố cáo, tranh chấp về đất đai; giám sát quản lý và sử dụng đất.

Lê Quân

ig right nyse right Neteller adver right
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
Row 1 Left net_home_top Row 1 Right Row 2 Left Row 2 Center Row 2 Right Main Right TOP 07 Main Right TOP 06 Main Right TOP 05 Main Right TOP 04 Main Right TOP 03 Main Right TOP 01
27-09-2021 19:45:14 (UTC+7)

EUR/USD

1.1707

-0.0007 (-0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

EUR/USD

1.1707

-0.0007 (-0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

GBP/USD

1.3715

+0.0033 (+0.24%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

USD/JPY

110.86

+0.14 (+0.13%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

AUD/USD

0.7269

+0.0011 (+0.15%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

USD/CAD

1.2663

+0.0010 (+0.08%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (3)

Sell (3)

EUR/JPY

129.78

+0.08 (+0.06%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (11)

Sell (0)

EUR/CHF

1.0853

+0.0030 (+0.28%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

Gold Futures

1,753.35

+1.65 (+0.09%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (10)

Sell (0)

Silver Futures

22.698

+0.273 (+1.22%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (4)

Sell (4)

Copper Futures

4.2752

-0.0103 (-0.24%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

Crude Oil WTI Futures

75.52

+1.54 (+2.08%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

Brent Oil Futures

78.72

+1.49 (+1.93%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

Natural Gas Futures

5.524

+0.324 (+6.23%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (10)

Sell (1)

US Coffee C Futures

193.15

-1.20 (-0.62%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

Euro Stoxx 50

4,165.94

+7.43 (+0.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

S&P 500

4,455.48

+6.50 (+0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

DAX

15,571.85

+40.10 (+0.26%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (2)

Sell (3)

FTSE 100

7,052.05

+0.57 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Hang Seng

24,208.78

+16.62 (+0.07%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

US Small Cap 2000

2,253.88

-5.16 (-0.23%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (11)

IBEX 35

8,985.50

+112.40 (+1.27%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (5)

BASF SE NA O.N.

64.510

+0.810 (+1.27%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (5)

Sell (7)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

Bayer AG NA

47.28

+0.80 (+1.72%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Allianz SE VNA O.N.

195.31

+2.97 (+1.54%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

Adidas AG

279.98

-1.59 (-0.56%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

Deutsche Lufthansa AG

6.454

+0.221 (+3.55%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Siemens AG Class N

146.68

-1.43 (-0.97%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

Deutsche Bank AG

11.003

+0.168 (+1.55%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (9)

Sell (3)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

 EUR/USD1.1707↑ Buy
 GBP/USD1.3715↑ Buy
 USD/JPY110.86↑ Sell
 AUD/USD0.7269↑ Buy
 USD/CAD1.2663Buy
 EUR/JPY129.78↑ Buy
 EUR/CHF1.0853Neutral
 Gold1,753.35↑ Buy
 Silver22.698Neutral
 Copper4.2752Neutral
 Crude Oil WTI75.52↑ Buy
 Brent Oil78.72↑ Buy
 Natural Gas5.524↑ Buy
 US Coffee C193.15Neutral
 Euro Stoxx 504,165.94↑ Sell
 S&P 5004,455.48↑ Sell
 DAX15,571.85Sell
 FTSE 1007,052.05↑ Buy
 Hang Seng24,208.78↑ Buy
 Small Cap 20002,253.88↑ Sell
 IBEX 358,985.50Neutral
 BASF64.510Neutral
 Bayer47.28↑ Sell
 Allianz195.31↑ Sell
 Adidas279.98↑ Buy
 Lufthansa6.454↑ Sell
 Siemens AG146.68↑ Sell
 Deutsche Bank AG11.003↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank5,665/ 5,715
(5,665/ 5,715) # 900
SJC HCM5,635/ 5,700
(0/ 0) # 885
SJC Hanoi5,635/ 5,702
(0/ 0) # 887
SJC Danang5,635/ 5,702
(0/ 0) # 887
SJC Nhatrang5,635/ 5,702
(0/ 0) # 887
SJC Cantho5,635/ 5,702
(0/ 0) # 887
Cập nhật 27-09-2021 19:45:16
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,752.43+2.940.17%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-IV2204022480
RON 95-II,III2194022370
E5 RON 92-II2071021120
DO 0.05S1658016910
DO 0,001S-V1693017260
Dầu hỏa1564015950
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$75.39-0.69-0.93%
Brent$78.73-0.72-0.92%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD22.630,0022.860,00
EUR25.993,7727.346,60
GBP30.324,2231.591,18
JPY200,45212,05
KRW16,7520,39
Cập nhật lúc 18:54:42 27/09/2021
Xem bảng tỷ giá hối đoái
binance main right Fxpro aetos main right adver main right