Tầm nhìn Parachain của Polkadot được hiện thực hóa sau khi phiên đấu giá Kusama đầu tiên thành công

Sau nhiều tháng quảng cáo rầm rộ, phiên đấu giá Kusama parachain đầu tiên đã diễn ra mà không gặp bất kỳ trở ngại...

Sau nhiều tháng quảng cáo rầm rộ, phiên đấu giá Kusama parachain đầu tiên đã diễn ra mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hiện tại parachain đã bắt đầu xử lý thành công các giao dịch, mở đường cho các cuộc đấu giá nhiều vị trí hơn trong tương lai.

Chức năng Parachain đầu tiên của Kusama đã ra mắt

Những dự đoán xung quanh parachains Polkadot trong vài tháng qua cuối cùng đã được hiện thực hóa sau cuộc đấu giá parachain thành công đầu tiên trên mạng lưới Kusama. Sự phát triển này đánh dấu lần đầu tiên một blockchain phân đoạn không đồng nhất 100% được ra mắt.

Sau đó, parachain đã được nâng cấp thành “Statemine”, một parachain thông dụng với một số tiện ích và chức năng khác nhau. Các parachains khác sẽ tận dụng tiện ích của Statemine nhờ vào giao thức XCM, cũng cho phép các token KSM di chuyển giữa Kusama và parachain một cách liền mạch.

Với thuật toán Proof-of-Concept, hoạt động “Đấu giá vị trí Parachain” có thể bắt đầu, nhưng chúng sẽ yêu cầu sự đóng góp của cộng đồng KSM. Việc lựa chọn các parachains cho Kusama xoay quanh việc stake số lượng lớn nhất các token KSM càng lâu càng tốt. Sau khi Hội đồng Kusama và những holder KSM quyết định về mốc thời gian đấu giá, vòng đấu giá tiếp theo có thể bắt đầu.

Theo đó, đội ngũ Polkadot đã đề xuất lịch trình đấu giá sau đây để hội đồng và các bên liên quan của KSM thông qua (lưu ý, khung thời gian dưới đây đã được chuyển sang giờ Việt Nam):

Ngày 15 tháng 6 năm 2021 – 17:00: Mở đấu thầu cho phiên đấu giá khe Kusama parachain đầu tiên.

Ngày 17 tháng 6 năm 2021 – 14:00: Kết thúc phiên đấu giá Kusama parachain đầu tiên. Bất kỳ giá thầu nào được thực hiện trước ngày này sẽ được tính vào kết quả cuối cùng, với bất kỳ giá thầu nào được thực hiện sau ngày và thời gian này có khả năng được xem xét thấp hơn trong kết quả cuối cùng trên cơ sở giảm tuyến tính.

Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – 14:00: Kết thúc đấu thầu chính thức cho phiên đấu giá vị trí Kusama parachain đầu tiên. Không có giá thầu nào sẽ được chấp nhận cho cuộc đấu giá này ngoài thời điểm này.

Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – 16:00: Người chiến thắng trong phiên đấu giá vị trí parachain đầu tiên sẽ được công bố dựa trên người trả giá cao nhất trong năm ngày trước đó.

Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – 17:00: Phiên đấu giá vị trí thứ hai sẽ bắt đầu.

Ngày 29 tháng 6 năm 2021 – 17:00: Phiên đấu giá vị trí parachain thứ ba sẽ bắt đầu.

Ngày 6 tháng 7 năm 2021 – 17:00: Phiên đấu giá vị trí parachain thứ tư sẽ bắt đầu.
Ngày 13 tháng 7 năm 2021 – 17:00: Phiên đấu giá vị trí parachain thứ năm sẽ bắt đầu.

  • Những yếu tố này đang thúc đẩy đà tăng cho XMR
  • Theta tăng 50% và Theta Fuel (TFUEL) tăng 70% trước khi ra mắt mainnet vào 30/6

TV

Theo News Bitcoin

Theo dõi trang Twitter | Theo dõi kênh Telegram | Theo dõi trang Facebook