Bảo hiểm Bảo Long giảm 37% lợi nhuận trong quý 2

Friday, July 16, 2021
Bảo hiểm Bảo Long giảm 37% lợi nhuận trong quý 2 Bảo hiểm Bảo Long giảm 37% lợi nhuận trong quý 2

Vietstock - Bảo hiểm Bảo Long giảm 37% lợi nhuận trong quý 2

Kết quả kinh doanh trong quý 2/2021 của Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) sụt giảm đáng kể nhưng tính chung lợi nhuận ròng trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng 31% so với cùng kỳ, đạt gần 63 tỷ đồng.

Doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 2 tăng 12% so với cùng kỳ, đạt gần 266 tỷ đồng nhờ doanh thu phí bảo hiểm tăng 13%, đạt 363 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 17%, ghi nhận gần 181 tỷ đồng, chủ yếu là do tổng chi phí bồi thường tăng 42%.

Kết quả, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt gần 85 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 35.3% lên xuống còn 31.9%.

Về hoạt động tài chính, BLI ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quý 2 đạt hơn 29 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ. Đồng thời, BLI hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán ít hơn 19 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Điều này dẫn đến lợi nhuận hoạt động tài chính quý 2 hơn 29 tỷ đồng, giảm 38% so cùng kỳ.

Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đi ngang nhưng lợi nhuận hoạt động tài chính của BLI giảm đáng kể nên lợi nhuận trước và sau thuế của BLI cùng giảm 37% so với cùng kỳ, lần lượt còn gần 27 tỷ đồng và 22 tỷ đồng.

Tuy kết quả kinh doanh quý 2 giảm mạnh, nhưng tính chung cho nửa đầu năm, BLI lãi sau thuế gần 63 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ nhờ kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng mạnh.

Năm 2021, BLI đặt mục tiêu đạt 85 tỷ đồng lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng 24%, trong khi dự kiến lợi nhuận trước thuế giảm 27%, còn hơn 61 tỷ đồng.

So với kế hoạch này, BLI đã vượt 82% chỉ tiêu lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoàn thành mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI âm gần 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 16 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản của BLI giảm 6% so với đầu năm, còn gần 2,146 tỷ đồng.Trong đó, giảm mạnh nhất là khoản đầu tư tài chính dài hạn (-91%), còn 18 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm 9% so với đầu năm, còn 1,434 tỷ đồng, chiếm 67% tổng nguồn vốn, chủ yếu nằm ở phần dự phòng nghiệp vụ gần 1,038 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Khang Di

Leave your comment
27-07-2021 19:40:45 (UTC+7)

EUR/USD

1.1816

+0.0016 (+0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

EUR/USD

1.1816

+0.0016 (+0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (1)

GBP/USD

1.3817

+0.0001 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

USD/JPY

110.01

-0.32 (-0.29%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

AUD/USD

0.7370

-0.0010 (-0.14%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

USD/CAD

1.2559

+0.0019 (+0.15%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

EUR/JPY

129.98

-0.21 (-0.17%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

EUR/CHF

1.0807

0.0000 (0.00%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (5)

Sell (2)

Gold Futures

1,804.30

+5.10 (+0.28%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (2)

Sell (8)

Silver Futures

25.203

-0.115 (-0.45%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

Copper Futures

4.5730

-0.0120 (-0.26%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

Crude Oil WTI Futures

71.78

-0.13 (-0.18%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Brent Oil Futures

73.72

+0.02 (+0.03%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Natural Gas Futures

4.021

-0.061 (-1.49%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (6)

US Coffee C Futures

203.73

-4.07 (-1.96%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Euro Stoxx 50

4,075.16

-27.43 (-0.67%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

S&P 500

4,422.30

+10.51 (+0.24%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

DAX

15,534.75

-84.23 (-0.54%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

FTSE 100

6,989.75

-35.68 (-0.51%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Hang Seng

25,060.87

-1159.13 (-4.42%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

US Small Cap 2000

2,216.03

+6.38 (+0.29%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

IBEX 35

8,664.00

-111.20 (-1.27%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

BASF SE NA O.N.

66.850

-0.690 (-1.02%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (10)

Bayer AG NA

50.41

-0.99 (-1.93%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (1)

Sell (9)

Allianz SE VNA O.N.

209.30

-1.60 (-0.76%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (1)

Sell (6)

Adidas AG

311.20

-0.75 (-0.24%)

Summary

Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (3)

Sell (4)

Deutsche Lufthansa AG

9.951

+0.104 (+1.06%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (3)

Sell (9)

Indicators:

Buy (0)

Sell (11)

Siemens AG Class N

132.72

-1.84 (-1.37%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (8)

Deutsche Bank AG

10.520

-0.140 (-1.31%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (4)

Sell (8)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

 EUR/USD1.1816↑ Buy
 GBP/USD1.3817↑ Buy
 USD/JPY110.01Buy
 AUD/USD0.7370Buy
 USD/CAD1.2559↑ Sell
 EUR/JPY129.98↑ Buy
 EUR/CHF1.0807Neutral
 Gold1,804.30Neutral
 Silver25.203↑ Sell
 Copper4.5730↑ Buy
 Crude Oil WTI71.78↑ Sell
 Brent Oil73.72↑ Sell
 Natural Gas4.021↑ Sell
 US Coffee C203.73↑ Sell
 Euro Stoxx 504,075.16↑ Sell
 S&P 5004,422.30↑ Buy
 DAX15,534.75↑ Sell
 FTSE 1006,989.75↑ Sell
 Hang Seng25,060.87↑ Buy
 Small Cap 20002,216.03↑ Buy
 IBEX 358,664.00↑ Sell
 BASF66.850↑ Sell
 Bayer50.41↑ Sell
 Allianz209.30↑ Sell
 Adidas311.20Sell
 Lufthansa9.951↑ Sell
 Siemens AG132.72↑ Sell
 Deutsche Bank AG10.520↑ Sell
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank5,660/ 5,715
(-5/ -5) # 712
SJC HCM5,660/ 5,730
(-20/ -15) # 728
SJC Hanoi5,660/ 5,732
(-20/ -15) # 730
SJC Danang5,660/ 5,732
(-20/ -15) # 730
SJC Nhatrang5,660/ 5,732
(-20/ -15) # 730
SJC Cantho5,660/ 5,732
(-20/ -15) # 730
Cập nhật 27-07-2021 19:40:47
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,804.46+6.530.36%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-IV2178022210
RON 95-II,III2168022110
E5 RON 92-II2049020890
DO 0.05S1637016690
DO 0,001S-V1672017050
Dầu hỏa1539015690
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$71.76+0.010.01%
Brent$74.57-0.61-0.82%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD22.880,0023.110,00
EUR26.476,7927.854,49
GBP31.000,6032.295,52
JPY203,52214,19
KRW17,3221,08
Cập nhật lúc 18:50:40 27/07/2021
Xem bảng tỷ giá hối đoái