Trở thành Huobi OTC Maker, Chia sẻ 30,000 XRP Airdrop

Thời gian sự kiện: 10 Ngày (17 tháng 9 – 26 tháng 9 năm 2018, 0:00 – 24:00, giờ Singapore GMT+8) Nội dung sự kiện: Tất...
CoinExtra Sàn giao dịch bằng VND

Thời gian sự kiện:

10 Ngày (17 tháng 9 – 26 tháng 9 năm 2018, 0:00 – 24:00, giờ Singapore GMT+8)

Nội dung sự kiện: Tất cả các maker hoàn tất các yêu cầu giao dịch sẽ có cơ hội chia sẻ giải thưởng 30,000 XRP Airdrop.

Làm thế nào để đủ điều kiện chia sẻ 30,000 XRP Airdrop

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả maker đạt đủ các yêu cầu giao dịch trên Huobi OTC và giao dịch ít nhất 0.1 BTC sẽ có cơ hội chia sẻ airdrop 30,000 XRP. Mỗi maker có thể nhận phần thưởng tối đa 600 XRP.

Quy định sự kiện:

Tất cả các quy định và quy tắc của sự kiện này thuộc quyền giải thích cuối cùng của Huobi OTC và quyết định của Huobi OTC sẽ là quyết định cuối cùng. Bất kỳ giao dịch gian lận hoặc ý định gian lần nào đều sẽ dẫn đến việc bị huỷ bỏ tư cách người đăng quảng cáo và quyền nhận thưởng.

Bitcoin News

- BitMEX Sàn giao dịch X100 -
Tokenizer
mua ban bitcoin || hot coin market || mua ban bitcoin || sàn giao dịch bitcoin || huong dan dao bitcoin || cau hinh may dao bitcoin || bitcoin la gi || ethereum la gi || huong dan dao eth || zcash la gi || huong dan dao xmr || huong dan bittrex moi nhat || huong dan trade coin co ban || huong dan trade tai san livecoin || huong dan trade tai san poloniex