Trader huyền thoại John Bollinger tuyên bố Bitcoin đang hình thành đáy kép ngắn hạn

Nhà giao dịch kỳ cựu John Bollinger tuyên bố rằng Bitcoin đang hoạt động ở đáy kép ngắn hạn (short-term W-bottom) trong tweet mới...

Nhà giao dịch kỳ cựu John Bollinger tuyên bố rằng Bitcoin đang hoạt động ở đáy kép ngắn hạn (short-term W-bottom) trong tweet mới nhất của ông ấy.