Tổng giá trị bị khóa trong Aave tăng vọt lên hơn 20 tỷ đô la trong bối cảnh Layer-2 bao trùm

Aave đã thực sự vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng DeFi theo tổng giá trị bị khóa (TVL) trong bối cảnh áp dụng...

Aave đã thực sự vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng DeFi theo tổng giá trị bị khóa (TVL) trong bối cảnh áp dụng Layer-2 để mở rộng quy mô trong thời gian gần đây.

Theo website, việc triển khai Version2 và Polygon của Aave hiện đại diện cho hơn 20 tỷ đô la TVL, hơn 12,6 tỷ đô la được nắm giữ bởi Aave Version2 và 7,8 tỷ đô la được nắm giữ bởi Polygon.

Theo DeFi Llama, Aave Version2 hiện là giao thức phi tập trung lớn nhất, trong khi việc triển khai Polygon của Aave xếp thứ tư mặc dù mới ra mắt cách đây sáu tuần.

Aave đón nhận giải pháp Layer-2, Polygon, dường như đã thúc đẩy việc áp dụng nó so với các giao thức DeFi hàng đầu khác.

Sử dụng dữ liệu do Dune Analytics cung cấp, người dùng Twitter “DeFi Dividends” nhận thấy rằng thị phần cơ sở người dùng hàng tháng của Aave do người dùng mới đại diện lớn hơn khoảng 50% so với MakerDAO và Compound, với 44% người dùng của Aave bao gồm những người mới đến vào tháng 5 so với 29,8% cho MakerDAO và 26,3% cho Compound.

Không bao gồm việc triển khai Polygon, Aave vượt xa tổng giá trị mà Compound và MakerDAO đã vay, lần lượt là một phần ba và gần gấp đôi.