Ngân hàng trung ương Canada: Giá trị nội tại của các tài sản rủi ro như Bitcoin, Ethereum khó có thể xác định được

Ngân hàng Trung ương Canada hôm nay đã đưa ra cảnh báo về tiền điện tử, mô tả những tài sản đó là rủi...

Ngân hàng Trung ương Canada hôm nay đã đưa ra cảnh báo về tiền điện tử, mô tả những tài sản đó là rủi ro cao. Và nếu bạn nằm trong nhóm các nhà đầu tư đã mua Bitcoin ở mức cao nhất là $ 63.000, thì đánh giá đó có thể không có gì quá ngạc nhiên.