Kích thước Blockchain Bitcoin chạm ngưỡng 300 Gigabyte

Quy mô của toàn bộ mạng Bitcoin – mà các nút đầy đủ cần đồng bộ hóa – đã đạt đến một cột mốc...
Kích thước Blockchain Bitcoin chạm ngưỡng 300 Gigabyte
5 / 3 votes

Quy mô của toàn bộ mạng Bitcoin – mà các nút đầy đủ cần đồng bộ hóa – đã đạt đến một cột mốc mới – 300 GB.

- MỞ TÀI KHOẢN TẠI BINANCE TRONG 1 PHÚT -
Binance

Kích thước của toàn bộ chuỗi khối Bitcoin đã vượt quá 300 gigabyte dữ liệu vào ngày 19 tháng 9, theo Blockchain.com.

Đây là kích thước của toàn bộ lịch sử giao dịch Bitcoin trong 10 năm qua. Đó cũng là lượng thông tin mà các nút khai thác đầy đủ cần tải xuống và lưu giữ trên ổ cứng của chúng sau khi đồng bộ hóa với mạng của Bitcoin.

Mặc dù lượng dữ liệu này có vẻ đáng kể, nhưng một ổ cứng terabyte với giá khoảng 100 USD sẽ dễ dàng chứa toàn bộ khối lượng này — và tiếp tục như vậy trong một hoặc hai thập kỷ nữa. Ngược lại, một nút lưu trữ trên chuỗi khối Ethereum đã có kích thước hơn năm terabyte — và tăng với tốc độ kỷ lục với kích thước khối ngày càng tăng — mặc dù một nút được lược bớt chỉ có 165GB.

Bitcoin Blockchain Grows to 300 Gigabytes in Size

Nhưng Blockchain Bitcoin đã phát triển với tốc độ nhanh hơn nhiều trong vài năm qua – trái ngược với những ngày đầu của nó. Điều này phần lớn là do sự gia tăng số lượng giao dịch được thực hiện hàng ngày và sự ra đời của giải pháp mở rộng quy mô SegWit, giúp tăng gấp đôi kích thước khối lên 2MB một cách hiệu quả.

Trong bốn năm đầu tiên của cuộc đời, blockkchain Bitcoin chỉ đạt 20GB. Chỉ vào năm 2016, khi đạt 54GB, tốc độ tăng trưởng của dự án này mới bắt đầu tăng tốc – có thể là do nhiều người sử dụng mạng hơn. Bây giờ nó tăng khoảng 58GB một năm.

Mặc dù kích thước của blockchain Bitcoin không nhất thiết ảnh hưởng đến tốc độ của mạng ngày nay — xét cho cùng, các nút đầy đủ chỉ cần tải xuống toàn bộ một lần trong quá trình đồng bộ hóa — một số phần của mạng lưới này vẫn có thể được tối ưu hóa.

Cho phép blockchain mở rộng quy mô

Một khía cạnh nhỏ của sự phình to của Bitcoin là kết quả đầu ra giao dịch chưa sử dụng (UTXO) —các đầu ra này được tạo ra khi một số Bitcoin được gửi đi và phần còn lại của ví được gửi trở lại ví dưới dạng “chưa được sử dụng”. Mặc dù hiện tại chúng chỉ chiếm 4 GB dung lượng, nhưng chúng có thể trở thành nút thắt cổ chai về khả năng mở rộng trong tương lai, theo nhà phát triển của Utreexo, Calvin Kim.

Theo Decrypt

Theo coin68
Bitcoin News tổng hợp

- SÀN GIAO DỊCH LỚN NHẤT THẾ GIỚI - PHÍ THẤP - ĐÒN BẨY 100x -

Mở tài khoản Binance trong 1 phút chỉ cần email

mua ban bitcoin || hot coin market || sàn giao dịch bitcoin || huong dan dao bitcoin || cau hinh may dao bitcoin || bitcoin la gi || ethereum la gi || huong dan dao eth || zcash la gi || huong dan dao xmr || huong dan bittrex moi nhat || huong dan trade coin co ban || huong dan trade tai san livecoin || huong dan trade tai san poloniex