Kết thúc điều tra: Bithumb được minh oan, không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào

Cuộc điều tra kéo dài ba tháng, sau thời gian điều tra, Bithumb cũng được minh oan, các nhà quản lý đã kết luận...

Cuộc điều tra kéo dài ba tháng, sau thời gian điều tra, Bithumb cũng được minh oan, các nhà quản lý đã kết luận Bithumb đã thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế và không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Cơ quan tài chính và Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) vừa kết thúc cuộc điều tra của mình đối với Bithumb, mà không tìm thấy bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Trong thời gian qua Bithumb bị nghi ngờ là trốn thuế, các nhà quản lý nghi nghờ Bithumb trốn 28 triệu USD tiền thuế và đã tiến hành điều tra tất cả các hoạt động về Bithumb, một cái tên khác cũng bị điều tra là Upbit.

Tham gia cuộc điều tra gồm có Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC), Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (KFIU) và Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS).

Gần như ngay lập tức kế hoạch tiến hành điều tra đươc bắt đầu. Các nhà quản lý đã tìm kiếm và tịch thu tất cả các tài liệu liên quan tại trụ sở của Bithumb, không những thế Bithumb còn bị điều tra bởi các cơ quan tài chính địa phương về các hoạt động kinh doanh khả nghi.

Cuối cùng sau thời gian điều tra, Bithumb cũng được minh oan, các nhà quản lý đã kết luận Bithumb đã thực hiện đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế và không có bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Tóm tắt cuộc điều tra của Bithumb

Vào ngày 10 tháng 1, Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) cùng với các nhà quản lý đã cử hàng chục điều tra viên tới trụ sở của Bithumb tại Seoul, tịch thu nhiều tài liệu, ổ cứng và thiết bị liên quan. Sau đó tiến hành kiểm toán toàn bộ về tất cả các hoạt động giao dịch trong quá khứ.

Cuộc điều tra này kéo dài 3 tháng, từ ngày 10 tháng 1 đến cuối tháng 4, các điều tra viên đã tiến hành kiểm tra lịch sử giao dịch của Bithumb, sau đó đánh giá các khoản thanh toán về thuế của sàn giao dịch này.

Lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư.

Để kết thúc cuộc điều tra này Dịch vụ thuế Hàn Quốc (NTS) đã đi đến kết luận:

“Bithumb đã thanh toán đầy đủ về thuế, và không có bằng chứng nào cho thấy Bithumb có hoạt động phạm pháp hay trốn thuế.”

Vì Bithumb là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu của Hàn Quốc. Việc minh oan cho Bithumb, đã giúp sàn giao dịch này lấy lại niềm tin từ các nhà đầu tư trong nước. Qua đó cũng phần nào cải thiện cái nhìn thiện cảm hơn của các nhà quản lý đối với các sàn giao dịch tiền mã hóa nội địa.


Bitcoin News

mua ban bitcoin || hot coin market || mua ban bitcoin || sàn giao dịch bitcoin || huong dan dao bitcoin || cau hinh may dao bitcoin || bitcoin la gi || ethereum la gi || huong dan dao eth || zcash la gi || huong dan dao xmr || huong dan bittrex moi nhat || huong dan trade coin co ban || huong dan trade tai san livecoin || huong dan trade tai san poloniex