net_left XM mien phi swap Kdata Phương Thức Thanh Toán

Hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và cho các giao dịch vãng lai khác

10 Tháng Giêng 2023
Hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và cho các giao dịch vãng lai khác Hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và cho các giao dịch vãng lai khác

Vietstock - Hướng dẫn chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và cho các giao dịch vãng lai khác

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành hướng dẫn mới về chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và cho các giao dịch vãng lai khác

Các nội dung chính được đưa ra trong Thông tư 20/2022 lần này bao gồm hướng dẫn hoạt động mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là cá nhân, tổ chức cho mục đích chuyển tiền một chiều theo Nghị định 70/2014; hướng dẫn thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác quy định tại Pháp lệnh Ngoại hối (đã được sửa đổi, bổ sung).

Tại Thông tư mới, NHNN đưa ra quy định cá nhân được phép chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài phải là công dân Việt Nam hoặc người đại diện hợp pháp/thân nhân của công dân Việt Nam đang học tập, chữa bệnh ở nước ngoài. Việc chuyển tiền ra nước ngoài phải thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng được cấp phép, phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong đó, nguồn ngoại tệ để cá nhân chuyển, mang ra nước ngoài bao gồm ngoại tệ tự có (trên tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, ngoại tệ tự cất giữ) và nguồn mua của ngân hàng được cấp phép.

Với giao dịch mua ngoại tệ để chuyển, mang ra nước ngoài, cá nhân có nhu cầu mua với các mức phải khai báo hải quan, ngân hàng sẽ cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài theo quy định.

Trong trường hợp có nhu cầu ngoại tệ tiền mặt để mang ra nước ngoài cho các mục đích học tập, chữa bệnh, công tác, du lịch, thăm viếng, cá nhân sẽ được mua loại ngoại tệ là đồng tiền của nước đến. Trường hợp không có đồng tiền của nước đến, ngân hàng được cấp phép sẽ thực hiện bán ngoại tệ tự do chuyển đổi.

Với nguồn ngoại tệ tự có, người có nhu cầu chuyển, mang ra nước ngoài cho các mục đích chuyển tiền một chiều phải thực hiện theo hướng dẫn của ngân hàng, trừ trường hợp mang ngoại tệ tự cất giữ dưới mức phải khai báo hải quan.

Về hạn mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài của cá nhân, NHNN cho biết với từng mục đích sử dụng, hạn mức ngoại tệ này sẽ khác nhau.

Trong đó, với mục đích học tập, chữa bệnh, hạn mức ngoại tệ sẽ căn cứ vào chi phí tại thông báo của phía nước ngoài. Trường hợp không có thông báo về các chi phí sinh hoạt và các chi phí khác, ngân hàng sẽ là bên quyết định hạn mức mua, chuyển, mang thêm ngoại tệ của cá nhân.

Tương tự, hạn mức mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích trả các loại phí, lệ phí ở nước ngoài cũng căn cứ vào các chi phí tại thông báo của phía nước ngoài.

Với nhu cầu ngoại tệ để đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài, hạn mức sẽ do ngân hàng được cấp phép quyết định trên cơ sở nhu cầu hợp lý của cá nhân và theo quy định của Thông tư.

Đối với mục đích trợ cấp thân nhân đang ở nước ngoài, ngân hàng sẽ quyết định hạn mức ngoại tệ mua, chuyển trên cơ sở nhu cầu hợp lý của cá nhân, phù hợp với mục đích hỗ trợ chi phí sinh hoạt, ổn định cuộc sống của người được trợ cấp ở nước ngoài. Tuy nhiên, hạn mức cho một người được hưởng trợ cấp ở nước ngoài trong một năm không vượt quá thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành của nước nơi người được trợ cấp đang sinh sống.

Ngoài ra, hạn mức ngoại tệ mua, chuyển ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền thừa kế ở nước ngoài cũng sẽ căn cứ vào giá trị tài sản mà người hưởng thừa kế được hưởng theo quy định pháp luật; hạn mức với mục đích định cư ở nước ngoài sẽ căn cứ vào giá trị tài sản của người đi định cư được hình thành tại Việt Nam trước khi nhập quốc tịch nước ngoài hoặc trước khi được phép cư trú ở nước ngoài.

Trong trường hợp đối tượng chuyển tiền ra nước ngoài là tổ chức, NHNN cũng đưa ra các quy định cụ thể về đối tượng, mục đích, hạn mức… mua, chuyển, mang ra nước ngoài.

Trong đó, nguồn ngoại tệ của các tổ chức sẽ bao gồm ngoại tệ trên tài khoản thanh toán; tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ và ngoại tệ mua của ngân hàng được cấp phép.

Hạn mức ngoại tệ mua, chuyển, mang ra nước ngoài sẽ căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ, chứng từ có liên quan, nhưng tối đa không vượt quá 50,000 USD hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương trên một lần chuyển tiền.

Thông tư 20/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Hàn Đông

Để lại bình luận
Hot Auto Trade Bot Phương Thức Thanh Toán
BROKERS ĐƯỢC CẤP PHÉP
XM nhan 5k net_home_top Ai VIF
04-10-2023 06:49:56 (UTC+7)

EUR/USD

1.0469

+0.0004 (+0.04%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

EUR/USD

1.0469

+0.0004 (+0.04%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

GBP/USD

1.2078

+0.0003 (+0.03%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (3)

USD/JPY

149.16

+0.14 (+0.10%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (2)

AUD/USD

0.6310

+0.0009 (+0.14%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

USD/CAD

1.3709

+0.0001 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (3)

EUR/JPY

156.16

+0.19 (+0.12%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

EUR/CHF

0.9640

+0.0001 (+0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (7)

Sell (1)

Gold Futures

1,839.30

-2.20 (-0.12%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (1)

Sell (11)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Silver Futures

21.395

+0.018 (+0.08%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

Copper Futures

3.6167

-0.0003 (-0.01%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (8)

Sell (2)

Crude Oil WTI Futures

89.42

+0.19 (+0.21%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (8)

Sell (0)

Brent Oil Futures

91.10

+0.39 (+0.43%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (4)

Natural Gas Futures

2.942

0.000 (0.00%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (5)

Sell (0)

US Coffee C Futures

148.80

-0.30 (-0.20%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (5)

Sell (1)

Euro Stoxx 50

4,095.45

-42.18 (-1.02%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (7)

Sell (5)

Indicators:

Buy (1)

Sell (5)

S&P 500

4,229.45

-58.94 (-1.37%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (9)

Sell (1)

DAX

15,085.21

-162.00 (-1.06%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (2)

Sell (10)

Indicators:

Buy (0)

Sell (7)

FTSE 100

7,470.16

-40.56 (-0.54%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (0)

Sell (9)

Hang Seng

17,276.00

-533.66 (-3.00%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (4)

Sell (2)

US Small Cap 2000

1,724.80

-32.02 (-1.82%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (3)

Sell (5)

IBEX 35

9,165.50

-153.50 (-1.65%)

Summary

↑ Sell

Moving Avg:

Buy (0)

Sell (12)

Indicators:

Buy (1)

Sell (8)

BASF SE NA O.N.

41.760

-0.130 (-0.31%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (12)

Sell (0)

Indicators:

Buy (8)

Sell (1)

Bayer AG NA

43.88

-0.99 (-2.20%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (3)

Allianz SE VNA O.N.

220.95

-1.75 (-0.79%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (8)

Sell (4)

Indicators:

Buy (6)

Sell (0)

Adidas AG

160.72

-3.88 (-2.36%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (11)

Sell (1)

Indicators:

Buy (4)

Sell (2)

Deutsche Lufthansa AG

7.247

-0.213 (-2.86%)

Summary

Buy

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (6)

Sell (2)

Siemens AG Class N

133.10

-1.34 (-1.00%)

Summary

Neutral

Moving Avg:

Buy (6)

Sell (6)

Indicators:

Buy (4)

Sell (3)

Deutsche Bank AG

9.931

-0.185 (-1.83%)

Summary

↑ Buy

Moving Avg:

Buy (10)

Sell (2)

Indicators:

Buy (9)

Sell (0)

 EUR/USD1.0469↑ Buy
 GBP/USD1.2078↑ Buy
 USD/JPY149.16↑ Buy
 AUD/USD0.6310↑ Buy
 USD/CAD1.3709↑ Buy
 EUR/JPY156.16↑ Buy
 EUR/CHF0.9640↑ Buy
 Gold1,839.30↑ Sell
 Silver21.395↑ Buy
 Copper3.6167↑ Buy
 Crude Oil WTI89.42↑ Buy
 Brent Oil91.10↑ Buy
 Natural Gas2.942↑ Buy
 US Coffee C148.80↑ Buy
 Euro Stoxx 504,095.45Neutral
 S&P 5004,229.45↑ Buy
 DAX15,085.21↑ Sell
 FTSE 1007,470.16↑ Sell
 Hang Seng17,276.00↑ Buy
 Small Cap 20001,724.80Neutral
 IBEX 359,165.50↑ Sell
 BASF41.760↑ Buy
 Bayer43.88Buy
 Allianz220.95↑ Buy
 Adidas160.72↑ Buy
 Lufthansa7.247Buy
 Siemens AG133.10Neutral
 Deutsche Bank AG9.931↑ Buy
Mua/Bán 1 chỉ SJC
# So hôm qua # Chênh TG
SJC Eximbank6,840/ 6,890
(0/ 0) # 1,489
SJC HCM6,820/ 6,890
(0/ 0) # 1,490
SJC Hanoi6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,492
SJC Danang6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,492
SJC Nhatrang6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,492
SJC Cantho6,820/ 6,892
(0/ 0) # 1,492
Cập nhật 04-10-2023 06:49:58
Xem lịch sử giá vàng SJC: nhấn đây!
ↀ Giá vàng thế giới
$1,823.55-2.18-0.12%
Live 24 hour Gold Chart
ʘ Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩmVùng 1Vùng 2
RON 95-V25.37025.870
RON 95-III24.84025.330
E5 RON 92-II23.50023.970
DO 0.05S23.59024.060
DO 0,001S-V24.45024.930
Dầu hỏa 2-K23.81024.280
ↂ Giá dầu thô thế giới
WTI$88.34+6.330.08%
Brent$90.65+4.990.06%
$ Tỷ giá Vietcombank
Ngoại tệMua vàoBán ra
USD24.180,0024.550,00
EUR24.859,2526.224,03
GBP28.671,8729.892,56
JPY158,19167,45
KRW15,5018,88
Cập nhật lúc 06:45:00 04/10/2023
Xem bảng tỷ giá hối đoái
XM don bay 1:1000 main right Phương Thức Thanh Toán