Goldman Sachs nghiên cứu Bitcoin và cryptocurrency như một loại tài sản – đúc kết quan điểm mới sau một năm tuyên bố điều ngược lại

Ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ Goldman Sachs dường như đã công nhận rằng Bitcoin và thị trường cryptocurrency nói chung là một...

Ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ Goldman Sachs dường như đã công nhận rằng Bitcoin và thị trường cryptocurrency nói chung là một lớp tài sản mới nổi. Đây là một sự tích cực cho thị trường bởi lẽ Goldman Sachs đã có quan điểm khác với một năm trước đó.

Goldman Sachs nghiên cứu tiền điện tử như một loại tài sản

Theo nhà kinh tế học Alex Krüger, Goldman Sachs cùng các công ty liên quan đến tiền điện tử như Galaxy Digital, Global FX và Chainlaysis cũng như các nhà phê bình như Nouriel Roubini đã có nhiều quan điểm mới về cryptocurrrency.