Ethereum lại lật Bitcoin một lần nữa, chuyện gì đang xảy ra?

Theo trang web Money Movers dựa vào số liệu của các công cụ phân tích CoinMetrics, Ethereum đã và đang thiết lập hết kỷ...

Theo trang web Money Movers dựa vào số liệu của các công cụ phân tích CoinMetrics, Ethereum đã và đang thiết lập hết kỷ lục này đến kỷ lục khác về giá trị được chuyển.

ethereum

Một ngày khác một lần lật khác

Như tài khoản Documenting Ethereum đã tweet, mạng Ethereum xử lý nhiều giá trị stablecoin hơn so với giá trị BTC mà mạng Bitcoin xử lý.