Ethereum Foundation: Lỗ hổng được vá có thể đã làm tê liệt mạng ETH trong 2 năm qua

Ethereum Foundation đã phát hành một bài đăng trên blog, phác thảo một lỗ hổng có khả năng gây thảm họa dẫn đến việc...

Ethereum Foundation đã phát hành một bài đăng trên blog, phác thảo một lỗ hổng có khả năng gây thảm họa dẫn đến việc mainnet bị phá hủy với chi phí ít hơn năm con số cho đến khi hardfork Berlin được thực hiện vào tháng trước.

Ethereum Foundation: Lỗ hổng được vá có thể đã làm tê liệt nền tảng ETH trong 2 năm qua

Theo một bài đăng trên blog ngày 18 tháng 5, Ethereum Foundation đã mô tả lỗ hổng bảo mật đặt ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền tảng Ethereum cho đến khi các bản nâng cấp vào tháng 4 được thực hiện. Báo cáo mô tả mối đe dọa là một “bí mật mở” – thứ đã từng được tiết lộ công khai do nhầm lẫn.

Sau khi thực hiện hard fork Berlin, tổ chức ước tính mối đe dọa đủ thấp để có thể công bố đầy đủ vào thời điểm này, nêu rõ:

“Điều quan trọng là cộng đồng có cơ hội hiểu được lý do đằng sau những thay đổi ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm người dùng. Chẳng hạn như tăng chi phí gas và hạn chế hoàn lại tiền.”

Bài đăng nêu chi tiết rằng trạng thái của Ethereum bao gồm một bộ ba Patricia-merkle, về mặt khái niệm giống như các tài khoản mới trên mạng Ethereum với những chiếc lá mới mọc trên cây. Với sự phát triển của Ethereum, việc tăng chi phí gas đã được thực hiện từ tháng 10 năm 2016 để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, bao gồm Đề xuất cải tiến Ethereum gây tranh cãi (EIP-1884).