Elon Musk gợi ý Dogecoin có thể đạt $1

Elon Musk vừa tweet về Dogecoin một lần nữa, đăng hình ảnh tờ 1 đô la, cho thấy đây là dự báo của ông...

Elon Musk vừa tweet về Dogecoin một lần nữa, đăng hình ảnh tờ 1 đô la, cho thấy đây là dự báo của ông về giá của meme-coin. Hình ảnh trong dòng tweet đề cập đến bộ sách Cyber ​​Viking của Marcus Sloss.