Bitcoin không lấy lại được MA 200 ngày, báo hiệu thị trường gấu

Bitcoin có lẽ đã và đang bước vào thị trường gấu do không thể lấy lại đường trung bình động (MA) 200 ngày làm...

Bitcoin có lẽ đã và đang bước vào thị trường gấu do không thể lấy lại đường trung bình động (MA) 200 ngày làm hỗ trợ. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đã giao dịch dưới MA quan trọng này trong 11 ngày. MA 200 ngày hiện đang ở mức giá 40.000 đô la và cũng đang hoạt động như một ngưỡng kháng cự mạnh đối với Bitcoin.

Bitcoin 1

BTC/USD | Nguồn: Tradingview

Bitcoin hợp nhất dưới MA 200 ngày không phải là dấu hiệu tốt

Trong một bài bình luận trên Twitter vào đầu tuần này, nhà phân tích MagicPoopCannon đã chỉ ra rằng việc BTC hợp nhất dưới MA 200 ngày “không phải là dấu hiệu tốt”. Anh cũng nhắc lại MA này hiện là vùng kháng cự và Bitcoin chưa bao giờ lấy lại đà tăng nếu giao dịch dưới nó hơn 3 ngày.