Ấn Độ sẽ sớm tiến hành đánh thuế đối với tiền mã hóa vào tháng 7 này

Ấn Độ có thể sẽ sớm đánh thuế 18% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) đối với các giao dịch tiền mã hóa,...

Ấn Độ có thể sẽ sớm đánh thuế 18% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) đối với các giao dịch tiền mã hóa, bất kể sự “mơ hồ” về những quy định của các nhà đầu tư trong nước.

Theo Bloomberg, Ấn Độ có thể sẽ sớm đánh thuế 18% Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) đối với các giao dịch tiền mã hóa, bất kể sự “mơ hồ” về quy định của các nhà đầu tư trong nước. Hiện tại, đề xuất này đang được Hội đồng Thuế và Hải quan Trung ương Ấn Độ xem xét và sẽ được trình bày trước hội đồng GST sau khi nó được hoàn thành.

Như đã nói, tài sản kỹ thuật số có thể được phân loại theo dạng “hàng hóa vô hình”, với thẩm quyền bổ sung các quy định riêng biệt sẽ được giới thiệu để nhằm đối phó với việc sử dụng tiền mã hóa cho các hoạt động phi pháp.

Bộ phận Thuế thu nhập đã nhận ra tầm quan trọng của việc đánh thuế tiền mã hóa. Nếu thị trường tiền mã hóa đang phát triển không được đánh thuế đầy đủ, nó có thể thêm vào các khoản nợ khổng lồ, điều này sẽ làm cho việc phục hồi trở nên khó khăn trong tương lai.Do đó, đề xuất kêu gọi phê duyệt ngay lập tức.

Dưới đây là các điểm chính của đề xuất:

Sau khi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ cấm các ngân hàng địa phương và các tổ chức tài chính dừng xử lý các giao dịch có liên quan đến tiền mã hóa thì khối lượng giao dịch tiền kỹ thuật số ở nước này vẫn có xu hướng tăng.

Giới đầu tư Ấn Độ hy vọng việc giao dịch tiền mã hóa sẽ được tiếp tục bất chấp lệnh cấm từ ngân hàng trung ương.


Bitcoin News

mua ban bitcoin || hot coin market || mua ban bitcoin || sàn giao dịch bitcoin || huong dan dao bitcoin || cau hinh may dao bitcoin || bitcoin la gi || ethereum la gi || huong dan dao eth || zcash la gi || huong dan dao xmr || huong dan bittrex moi nhat || huong dan trade coin co ban || huong dan trade tai san livecoin || huong dan trade tai san poloniex