15,4 tỉ USD tiền kĩ thuật số mới được tạo ra trong năm 2018

Một báo cáo mới nhất của Diar vừa đưa ra ước lượng khoảng 15,42 tỉ USD giá trị được tăng thêm vào giá trị...
CoinExtra Sàn giao dịch bằng VND
Một báo cáo mới nhất của Diar vừa đưa ra ước lượng khoảng 15,42 tỉ USD giá trị được tăng thêm vào giá trị thị trường của tiền kĩ thuật số, thông qua các thẻ tiền điện tử và lạm phát tiền kĩ thuật số trong năm 2018.

12% tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số được tạo ra trong năm 2018

Theo báo cáo của Diar, giá trị tài sản tiền kĩ thuật số mới được tạo ra trong năm 2018 được ước đoán vượt hơn 12% tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số gộp lại ở thời điểm hiện tại.

154 ti usd gia tri tien ki thuat so moi duoc tao ra trong nam 2018

Phần lớn nhất trong giá trị gia tăng mới được tạo ra trong năm 2018 là phần thêm vào từ các thẻ tiền kĩ thuật số, với con số 4,96 tỉ USD, tương đương 32% của 15,42 tỉ USD tăng thêm vào thị trường trong năm ngoái.

Hơn 700 đồng tiền mới được đưa vào lưu thông trong năm 2018, tăng hơn 50% khi so sánh với đầu năm 2018, và tăng 110% so với số lượng đồng tiền lưu thông hồi đầu năm 2017.

154 ti usd gia tri tien ki thuat so moi duoc tao ra trong nam 2018

Bitcoin và ethereum tăng 27% giá trị tăng thêm mới trong năm 2018

Bitcoin tăng thêm khoảng 2,63 tỉ USD so với tổng giá trị thị trường trong năm 2018, với lạm phát và giá trị bitcoin được khai thác mới vào khoảng 17% của giá trị tăng thêm vào thị trường, giá trị đóng góp vào thị trường cao nhất đối với một đồng tiền ảo.

Giá trị mới được tạo ra của ethereum thêm nhiều thứ hai, thêm 1,55 tỉ USD, hay 10% giá trị mới.

Lạm phát của tất cả các đồng tiền kĩ thuật số trong lưu thông của đầu năm 2018 tăng thêm 4,17% vào giá trị thị trường tổng hợp, chiếm 27% giá trị tăng thêm mới của năm ngoái.

Những đồng tiền biến mất cũng lấy đi 195 triệu USD từ giá trị thị trường trong năm 2018

154 ti usd gia tri tien ki thuat so moi duoc tao ra trong nam 2018

Những đồng tiền ổn định được phát hành mới chiếm phần đóng góp đáng kể cho giá trị thị trường tiền kĩ thuật số, tăng thêm 1,26 tỉ USD giá trị.

Đợt chia tách Bitcoin SV (BSV) cũng tăng đáng kể giá trị thị trường tiền kĩ thuật số mới, thêm 1,04 tỉ USD vào tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số.

Cuối cùng, những đồng tiền bị xóa bỏ cũng lấy đi 195 triệu USD giá trị từ tổng giá trị thị trường trong suốt năm 2018.

Thành Nguyên

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

- BitMEX Sàn giao dịch X100 -
Tokenizer
mua ban bitcoin || hot coin market || mua ban bitcoin || sàn giao dịch bitcoin || huong dan dao bitcoin || cau hinh may dao bitcoin || bitcoin la gi || ethereum la gi || huong dan dao eth || zcash la gi || huong dan dao xmr || huong dan bittrex moi nhat || huong dan trade coin co ban || huong dan trade tai san livecoin || huong dan trade tai san poloniex